Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vocal Center Versie juli 2012 Algemene Voorwaarden Stichting Vocal Center Versie juli 2012 Gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vocal Center en een opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en […]